Skip to main content
21 czerwiec, 2023

Czym są e-Doręczenia?

e-Doręczenia to elektroniczny odpowiednik tradycyjnego listu poleconego za potwierdzeniem odbioru. Dzięki temu rozwiązaniu podmioty publiczne, firmy oraz obywatele mogą korzystać z wygodnych i bezpiecznych doręczeń elektronicznych. W praktyce oznacza to, że dokumenty można wysyłać i odbierać przez internet, bez konieczności oczekiwania na listonosza czy wizyty na poczcie.

Obowiązek korzystania z e-Doręczeń w urzędach

Warto podkreślić, że obowiązek korzystania z e-Doręczeń dotyczy wszystkich podmiotów publicznych oraz firm zarejestrowanych w KRS i CEiDG. Stopniowo, zgodnie z ustalonym harmonogramem, wszystkie urzędy będą musiały wprowadzić tę usługę do swojej komunikacji z obywatelami i firmami. Aktualny harmonogram wprowadzenia systemu e-Doręczeń opublikowany jest pod tym adresem, przy czym jako pierwsze startują urzędy JST, administracja rządowa, ZUS, NFZ i inne.

Dlaczego e-Doręczenia są ważne?

e-Doręczenia są ważne przede wszystkim ze względu na swoje liczne korzyści. Po pierwsze, są one szybkie i wygodne. Dzięki skrzynce do e-Doręczeń można wysyłać i odbierać dokumenty elektroniczne o dogodnej porze i z dowolnego miejsca, wystarczy jedynie dostęp do internetu. Nie ma potrzeby czekać na listonosza czy odwiedzać placówki pocztowej.

Po drugie, e-Doręczenia są bezpieczne i pewne. Wysyłając dokumenty przez tę usługę, masz gwarancję, że trafią one zawsze do właściwej osoby. Dodatkowo, odbiorca wie, kto jest nadawcą dokumentów i ma pewność, że nikt nie podszywa się pod tę osobę lub instytucję. Przesłane dokumenty pozostają nienaruszone, a istnieje również możliwość pobrania prawnie ważnych dowodów na nadanie i odbiór dokumentu. Co najważniejsze to obowiązek korzystania z e-Doręczeń będzie dotyczył wszystkich podmiotów publicznych oraz firm rejestrowanych w KRS i CEiDG.

Podsumowanie

Wprowadzenie e-Doręczeń jako obowiązkowej formy komunikacji w urzędach to istotny krok w digitalizacji procesów administracyjnych. Dzięki temu rozwiązaniu urzędy będą mogły sprawniej zarządzać swoją dokumentacją, a obywatele oraz firmy skorzystają z wygody i bezpieczeń

W naszej ofercie szkoleniowej znajduje się szkolenie wprowadzające do tematyki e-Doręczeń.