Skip to main content

Zarządzanie dokumentami elektronicznymi zgodnie z trybem tradycyjnym i EZD


Dla kogo?

Kadry zarządzającej oraz pracowników merytorycznych zainteresowanych pracą w systemie Elektronicznego Obiegu Dokumentacji (jako systemem wspomagającym) oraz pracą w kancelaryjnym trybie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją. Uczestnicy szkolenia mogą poznać między innymi aspekty prawne i techniczne komunikacji elektronicznej oraz niezbędne warunki dla wdrożenia systemu EZD w tym obsługę e-doręczeń, ePUAP oraz eNADAWCY.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik szkolenia "Zarządzanie dokumentami elektronicznymi zgodnie z trybem tradycyjnym i EZD" pozyska wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania dokumentami elektronicznymi, pozna zasady i wymagania związane z prawidłowym przetwarzaniem, przechowywaniem i udostępnianiem dokumentów elektronicznych, poprawi efektywność pracy oraz zwiększy świadomość ryzyka związanego z niewłaściwym przetwarzaniem dokumentów.

Korzyści dla organizacji

Skierowanie pracownika na szkolenie "Zarządzanie dokumentami elektronicznymi zgodnie z trybem  tradycyjnym i EZD" przyczyni się do wzrostu kompetencji oraz zwiększenia wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania dokumentami elektronicznymi. W rezultacie organizacja może skorzystać z poprawy jakości pracy i efektywności w zarządzaniu dokumentami, a także z możliwości wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności do doskonalenia procesów związanych z przetwarzaniem dokumentów.

Zakres szkolenia

 • Podstawowy system kancelaryjny – tradycyjny i EZD

 • Aspekty prawne komunikacji elektronicznej
 • Przyjęcie dokumentu elektronicznego środkami komunikacji elektronicznej oraz na nośnikach informatycznych

 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza, Usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego, Elektroniczny Nadawca
 • Zarządzanie dokumentacją w systemie EOD oraz EZD
 • Weryfikacja poprawności dokumentu elektronicznego
 • Udostępnianie akt w formie elektronicznej
 • Sporządzanie kopii, odpisów dokumentacji
 • Sposoby identyfikacji i autoryzacji stosowane w e-administracji w kontekście rozporządzenia eIDAS
 • Weryfikacja poprawności podpisu kwalifikowanego, podpisu zaufanego, podpisu osobistego oraz pieczęci elektronicznej
 • Czynności stron i uczestników postępowania w formie elektronicznej zgodnie z KPA i Instrukcją Kancelaryjną
 • Omówienie zagadnień związanych ze zmianą formy naturalnego dokumentu elektronicznego na papierowy
 • Prezentacja dokumentów UPO tworzonych dla dokumentów przychodzących jak i wychodzących
 • Archiwizacja dokumentacji (spraw, dokumentów, nośników informatycznych, zawartości składów chronologicznych) w trybie tradycyjnym i trybie EZD
 • Omówienie wewnętrznego obiegu dokumentów zarówno w formie tradycyjnej jak i elektronicznej
 • Prowadzenie spraw w systemie EZD na przykładach – obsługa dokumentacji w formie elektronicznej
 • Wymogi dotyczące rodzaju podpisu elektronicznego pod określonymi dokumentami elektronicznymi
 • Tworzenie dokumentów elektronicznych (decyzje, postanowienia, wezwania, protokoły, adnotacje itp.)
 • Doręczanie dokumentów elektronicznych na ESP środkami komunikacji elektronicznej z poziomu systemów e-doręczeń, ePUAP oraz eNadawcy

Zakres szkolenia

Co otrzymasz po zakupie szkolenia

Profesjonalna kadra

Nasza kadra to ludzie z praktycznym doświadczeniem zdobytym podczas wielu szkoleń.

Praktyczne podejście

Przykłady zaciągnięte z doświadczeń zdobytych podczas przeprowadzonych licznych wdrożeń i szkoleń.

Certyfikat

Certyfikat potwierdza przeszkolenie i nabycie potrzebnej wiedzy, aby sprawnie posługiwać się dokumentami elektronicznymi.

Często zadawane pytania

Jak wygląda proces zapisu na szkolenie?

Na szkolenie możesz się zapisać poprzez formularz kontaktowy, który znajdziesz przy konkretnym produkcie. Możesz również do nas zadzwonić. 

Czy jest możliwość dostosowania zakresu szkolenia do własnych potrzeb?

Tak. Program szkolenia i jego zaawansowanie możemy zmodyfikować pod konkretne potrzeby szkolonej grupy. W tym celu należy się z nami skontaktować telefonicznie lub pozostawić swoje dane przez formularz kontaktowy, abyśmy mogli nawiązać kontakt i uzgodnić zakres i formę szkolenia, aby jak najbardziej spełniała Państwa oczekiwania. 

Jeśli na naszej liście szkoleń nie ma pozycji, która wprost odpowiadałaby Państwa potrzebom, prosimy o kontakt i przedstawienie swoich oczekiwań – postaramy się im sprostać.

Czy podczas szkolenia przewidziana jest sesja pytań i odpowiedzi?

Cena szkolenia jest uzależniona od formy szkolenia (online/stacjonarnie), lokalizacji, ilości uczestników czy czasu trwania zamawianego. Jeśli cena nie jest podana bezpośrednio przy danym produkcie szkoleniowym, to znaczy, że jest ona ustalana adekwatnie do potrzeb i oczekiwań klienta. Dla naszych stałych klientów przewidzieliśmy atrakcyjne rabaty.

Jaka jest cena szkolenia?

Cena szkolenia jest podana przy konkretnym produkcie. Jest ona zależna od czasu trwania zamawianego szkolenia, ilości uczestników lokalizacji czy formy szkolenia (online/stacjonarnie). Dla naszych stałych klientów przewidzieliśmy atrakcyjne rabaty.


Formularz Kontaktowy

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani tym szkoleniem, prosimy o kontakt w celu przygotowania dedykowanej oferty. Szkolenie może zostać przeprowadzone w dogodnym dla Państwa terminie i formule zdalnej lub stacjonarnie w wybranej lokalizacji.

 

Wysyłając wiadomość za pośrednictwem formularza kontaktowego wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych zgodnie z obowiązująca na stronie
Polityką Prywatności.

Harmonogram


7 lipca 2023 - piątek

10:00 do 16:00 (6 godzin)

25 sierpnia - piątek

10:00 do 16:00 (6 godzin)

Nasze aktualne terminy szkoleń

Nasi Klienci