Skip to main content

Obsługa produktów z grupy SIDAS

Szkolenia dla Użytkowników

Użytkowników systemów z grupy SIDAS. Dzięki szkoleniu możliwe będzie pozyskanie kompetencji w zakresie użytkowania wybranego systemu z grupy SIDAS. Zakres szkolenia zawiera listę odrębnych szkoleń.

Szkolenia dla Administratorów

Administratorów systemów z grupy SIDAS. Dzięki szkoleniu możliwe będzie pozyskanie kompetencji w administrowaniu wybranym systemem z grupy SIDAS. Zakres szkolenia zawiera listę odrębnych szkoleń.