Skip to main content

Poznaj nasz zespół szkoleniowy

Grono naszych doświadczonych ekspertów czeka na Ciebie.

Nasi szkoleniowcy systemów informatycznych odgrywają kluczową rolę w procesie wprowadzania nowych rozwiązań technologicznych do urzędów miast, gmin, powiatów, województw oraz ministerstw a także prywatnych firm.
Centrum Szkoleniowo-Wdrożeniowe dysponuje doświadczonymi specjalistami, którzy działając na przestrzeni kilkunastu lat, zdobyli bogate doświadczenie przeprowadzając liczne wdrożenia na terenie całego kraju.
Podsumowując nasz zespół MADKOM CSW jest zaufanym partnerem dla instytucji publicznych, dostarczającym zaawansowane systemy informatyczne oraz oferującym kompleksowe wsparcie na każdym etapie procesu wdrożenia i użytkowania. Dzięki temu nasze rozwiązania przyczyniają się do zwiększenia efektywności i jakości pracy w urzędach miast, gmin, województw i ministerstw a także w prywatnych firmach i przedsiębiorstwach

Centrum Szkoleniowo-Wdrożeniowe w liczbach

2500+
Przeszkolone osoby
500+
Współpracujących firm i urzędów
170.000+
Godzin odbytych szkoleń

Zespół szkoleniowy doskonale rozumie potrzeby i wyzwania związane z sektorem publicznym. Bez względu na to, czy ich działania skupiają się na urzędach miast, gminach, powiatach, województwach czy ministerstwach, wdrażają oni systemy informatyczne, które mają na celu usprawnienie i zoptymalizowanie działań administracji publicznej.

Niezwykle istotnym faktem jest to, że wdrożeniowcy opierają swoją pracę na wieloletnim doświadczeniu. Dzięki czemu mają głęboką wiedzę na temat różnych procesów w administracji publicznej, przepisów i regulacji, które są nieodłączne dla sektora publicznego.

Zrozumienie tych aspektów umożliwia im projektowanie i wdrażanie rozwiązań informatycznych, które są zgodne z obowiązującymi wymogami i spełniają oczekiwania urzędników, pracowników a co za tym idzie mieszkańców, petentów i interesantów.


Szkolenia prowadzone przez naszych specjalistów opierają się przede wszystkim na praktycznym podejściu do różnorodnych kwestii, z którymi pracownik administracyjny może spotkać się w pełnieniu swoich codziennych obowiązków.


W trakcie szkoleń wdrożeniowcy zapewniają indywidualne podejście, niezależnie od tego, czy uczestniczą w szkoleniach dla pracowników sektora prywatnego czy publicznego. Doskonale rozumieją, że różne instytucje mają unikalne potrzeby i wymagają specjalistycznego podejścia. Dlatego dostosowują swoje szkolenia, aby skupić się na konkretnych problemach i aspektach związanych z danym sektorem.

Stawiają na praktyczne i zrozumiałe podejście, które umożliwia uczestnikom łatwe zrozumienie i wdrożenie nowych technologii w ich codziennej pracy.

Wdrożeniowcy naszych systemów informatycznych są kluczowymi partnerami dla urzędów miast, gmin, powiatów, województw i ministerstw. Dzięki swojemu doświadczeniu, praktycznemu podejściu i umiejętnościom dostosowania się do różnych sektorów, są w stanie zapewnić skuteczne wdrożenia i usprawnienia administracji publicznej.

Nasi szkoleniowcy

 • Michał Wyszyński

  • Specjalista ds. bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych z kilkunastoletnim doświadczeniem.
  • Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg normy ISO/IEC 27001, Audytor wewnętrzny, Menedżer Bezpieczeństwa Informacji, Inspektor Ochrony Danych.

 • Marcin Gandera

  • Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na kierunku Gospodarka i administracja publiczna. Obecnie specjalista ds. wdrożeń i wsparcia klienta, posiadający ponad pięcioletnie doświadczenie we wdrażaniu systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją, systemu do realizacji zamówień publicznych oraz innych systemów dedykowanych dla jednostek administracji samorządowej.
  • Realizuje zadania związane z wprowadzeniem i opieką klienta podczas wdrażania rozwiązań teleinformatycznych w codziennej pracy, w tym przede wszystkim koordynacją czynności kancelaryjnych oraz analizą szczegółowych aspektów prawnych.
  • Głównym przedmiotem zainteresowania zawodowego są procedury administracyjne dotyczące realizacji usług publicznych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Prowadzi szkolenia z zakresu zarządzania dokumentacją elektroniczną; stosowania przepisów Instrukcji kancelaryjnej i Kodeksu postępowania administracyjnego; wykorzystania podpisu elektronicznego w administracji publicznej i biznesie.

 • Oskar Wilski

  • Obecnie w trakcie studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne o specjalności bezpieczeństwo militarne, młodszy specjalista ds. wdrożeń i wsparcia klienta, posiadający ponad czteroletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, w tym dwa lata z zakresu wdrażania systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją, systemu budżetowego oraz innych systemów dedykowanych dla jednostek administracji samorządowej.

  • Realizuje zadania związane z wdrożeniem i utrzymaniem systemu do elektronicznego zarządzania dokumentacją, w tym koordynacji czynności kancelaryjnych, podpisu elektronicznego, zarządzania usługami elektronicznymi.

  • Głównym przedmiotem zainteresowania zawodowego są procedury administracyjne dotyczące realizacji usług publicznych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej oraz bezpieczeństwo informacji. Prowadzi szkolenia z zakresu stosowania przepisów Instrukcji kancelaryjnej, Cyberbezpieczeństwa, zajmuje się także audytem wewnętrznym z systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.
 • Marek Wiatr

  • Z wykształcenia informatyk, obecnie specjalista ds. wdrożeń i wsparcia klienta, posiadający ponad sześcioletnie doświadczenie we wdrażaniu systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją, oraz innych systemów dedykowanych dla jednostek administracji samorządowej.
  • Realizuje zadania związane z wdrożeniem i utrzymaniem systemu do elektronicznego zarządzania dokumentacją, w tym koordynacji czynności kancelaryjnych, podpisu elektronicznego, zarządzania usługami elektronicznymi.
  • Głównym przedmiotem zainteresowania zawodowego są procedury administracyjne dotyczące realizacji usług publicznych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Prowadzi szkolenia z zakresu stosowania przepisów Instrukcji kancelaryjnej, Cyberbezpieczeństwa, KPA i Ustawy o dostępie do informacji publicznej.


 • Mateusz Dybek

  • Z wykształcenia Pedagog Absolwent Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach, obecnie starszy specjalista ds. wdrożeń i wsparcia klienta, posiadający ponad pięcioletnie doświadczenie we wdrażaniu systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją, systemu budżetowego oraz innych systemów dedykowanych dla jednostek administracji samorządowej.
  • Realizuje zadania związane z wdrożeniem i utrzymaniem systemu do elektronicznego zarządzania dokumentacją, w tym koordynacji czynności kancelaryjnych, podpisu elektronicznego, zarządzania usługami elektronicznymi.
  • Głównym przedmiotem zainteresowania zawodowego są procedury administracyjne dotyczące realizacji usług publicznych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Prowadzi szkolenia z zakresu stosowania przepisów Instrukcji kancelaryjnej, Cyberbezpieczeństwa oraz Budowania usług i formularzy elektronicznych.

Nasi Klienci