Skip to main content

Cyberbezpieczeństwo i bezpieczeństwo informacji

Cyberbezpieczeństwo i bezpieczeństwo informacji to dwie wzajemnie powiązane dziedziny mające na celu ochronę systemów, danych i informacji przed atakami i zagrożeniami w świecie cyfrowym. Są niezwykle istotne dla zapewnienia zaufania i stabilności w dzisiejszej społeczeństwie opartym na technologiach informatycznych.