Skip to main content

Plan wdrożenia RODO w organizacji


Dla kogo?

Szkolenie przeznaczone jest dla inspektorów ochrony danych czy osób, odpowiedzialnych w organizacji za ten obszar, jeśli organizacja nie powołała IOD, pracowników działów, w których przetwarzane są dane osobowe, np.: działy business intelligence, działy marketingu, działy HR/kadr, działy sprzedaży.

Korzyści dla uczestnika

Dzięki szkoleniu uczestnik dowie się:

  • czym jest RODO, pozna podstawowe wymagania wynikające z Rozporządzenia,
  • dowie się czym jest RODO w praktyce i jak postępować z danymi, aby przetwarzać je zgodnie z przepisami prawa,
  • jak chronić swoje własne dane osobowe

Korzyści dla organizacji

Dzięki szkoleniu organizacja będzie:

  • umiała adekwatnie do swoich potrzeb skompletować dokumenty dotyczące ochrony danych,
  • wiedziała jak i po co stworzyć kompetentny zespół, który opracuje właściwe procedury,
  • wiedziała, jak weryfikować umowy dot. ochrony
  • danych osobowych, powierzenia przetwarzania danych i współadministrowania,
  • potrafiła określać poziom ryzyk związanych z przetwarzaniem danych,
  • wiedziała, jak identyfikować i postępować z naruszeniami ochrony danych osobowych.

Zakres szkolenia

1. Czynności przygotowawcze do wdrożenia RODO
• zabezpieczenie zaplecza personalnego
• zabezpieczenie środków finansowych
• uświadomienie personelu
• skompletowanie dotychczas stosowanych dokumentów dotyczących organizacji ochrony danych osobowych, procedur, wzorów pism
• określenie ram czasowych

2. Zespół odpowiedzialny za wdrożenie
• ustalenie, kto w organizacji koordynuje czynności wdrożeniowe
• określenie składu zespołu
• ustalenie sposobów komunikacji zespołu z personelem organizacji

3. Określenie procesów przetwarzania danych osobowych
• status podmiotowy organizacji na gruncie RODO
• zakres przetwarzania danych, w tym kategorii danych, czynności przetwarzania
• weryfikacja przetwarzania pod kątem zasad rozliczalności według RODO
• ustalenie podstaw prawnych przetwarzania na gruncie RODO
• dokumentowanie

4. Dostosowanie umów dotyczących przetwarzania danych osobowych do wymogów RODO
• analiza umów powierzenia przetwarzania danych i dostosowanie ich treści do wymagań RODO
• uwzględnienie wynikających z RODO wymogów dotyczących korzystania wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi niniejszego rozporządzenia i chroniło prawa osób, których dane dotyczą
• umowy dotyczące współadministrowania

5. Dostosowanie klauzul informacyjnych i klauzul zgód na przetwarzanie danych osobowych
• stworzenie adekwatnych klauzul informacyjnych przy zbieraniu danych
• przegląd dotychczas stosowanych treści zgód na przetwarzanie danych osobowych i dostosowanie do wymogów wynikających z art. 7 oraz z art. 8 RODO

6. Zapewnienie realizacji praw osób, których dane dotyczą
• wskazanie na prawa osób, których dane dotyczą wynikające z RODO
• wskazanie na procedury pozwalające w organizacji zapewnić realizowanie praw osób, których dane dotyczą, w tym sprawne reagowanie na żądania podmiotów danych

7. Wdrożenie podejścia opartego na ryzyku
• określenie poziomu ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych
• wdrożenie środków mitygujących ryzyko
• określenie zasad monitorowania ryzyka
• dokumentowanie
• wdrożenie procedur pozwalających wykazać uwzględniania ochrony danych w fazie projektowania oraz domyślna ochrona danych

8. Przeprowadzenie oceny skutków dla ochrony danych (OSOD)
• ocena, czy procesy przetwarzania danych w organizacji wymagają OSOD
• omówienie przepisów dotyczących OSOD
• omówienie wytycznych Grupy Roboczej Art. 29

9. Bezpieczeństwo przetwarzania
• ocena dotychczasowych rozwiązań względem wymogów wynikających z art. 24 oraz z art. 32 RODO
• wprowadzenie adekwatnych zabezpieczeń
• rekomendacje, procedury, dokumentowanie

10. Reagowanie na incydenty bezpieczeństwa
• przepisy dotyczące naruszeń ochrony danych osobowych
• określenie zasad informowania o naruszeniu wewnątrz organizacji
• określenie zasad dokonywania oceny, czy naruszenie wymaga zgłoszenia do organu nadzorczego oraz zawiadomienia osoby, której dane dotyczą dokumentowanie naruszeń

11. Rejestr czynności przetwarzania oraz dokumentacja z zakresu ochrony danych osobowych
• prowadzenie rejestru czynności przetwarzania
• prowadzenie rejestru wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu
• administratora
• polityki dotyczące ochrony danych osobowych – rekomendacje co do treści
• adekwatna dokumentacja pozwalająca wykazać zgodność działania z RODO

12. Szkolenie personelu
• wskazanie na działania zmierzające do zakomunikowania personelowi wdrożonych rozwiązań
• rekomendacje

Zakres szkolenia

Co otrzymasz po zakupie szkolenia

Profesjonalna kadra

Nasza kadra to ludzie z praktycznym doświadczeniem zdobytym podczas wielu szkoleń.

Praktyczne podejście

Przykłady zaciągnięte z doświadczeń zdobytych podczas przeprowadzonych licznych wdrożeń i szkoleń.

Certyfikat

Certyfikat potwierdza przeszkolenie i nabycie potrzebnej wiedzy, aby sprawnie wdrażać RODO w organizacji.

Często zadawane pytania


Jak wygląda proces zapisu na szkolenie?

Na szkolenie możesz się zapisać poprzez formularz kontaktowy, który znajdziesz przy konkretnym produkcie. Możesz również do nas zadzwonić. 

Czy jest możliwość dostosowania zakresu szkolenia do własnych potrzeb?

Tak. Program szkolenia i jego zaawansowanie możemy zmodyfikować pod konkretne potrzeby szkolonej grupy. W tym celu należy się z nami skontaktować telefonicznie lub pozostawić swoje dane przez formularz kontaktowy, abyśmy mogli nawiązać kontakt i uzgodnić zakres i formę szkolenia, aby jak najbardziej spełniała Państwa oczekiwania. 

Jeśli na naszej liście szkoleń nie ma pozycji, która wprost odpowiadałaby Państwa potrzebom, prosimy o kontakt i przedstawienie swoich oczekiwań – postaramy się im sprostać.

Czy podczas szkolenia przewidziana jest sesja pytań i odpowiedzi?

Cena szkolenia jest uzależniona od formy szkolenia (online/stacjonarnie), lokalizacji, ilości uczestników czy czasu trwania zamawianego. Jeśli cena nie jest podana bezpośrednio przy danym produkcie szkoleniowym, to znaczy, że jest ona ustalana adekwatnie do potrzeb i oczekiwań klienta. Dla naszych stałych klientów przewidzieliśmy atrakcyjne rabaty.

Jaka jest cena szkolenia?

Cena szkolenia jest podana przy konkretnym produkcie. Jest ona zależna od czasu trwania zamawianego szkolenia, ilości uczestników lokalizacji czy formy szkolenia (online/stacjonarnie). Dla naszych stałych klientów przewidzieliśmy atrakcyjne rabaty.

Formularz Kontaktowy

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani tym szkoleniem, prosimy o kontakt w celu przygotowania dedykowanej oferty. Szkolenie może zostać przeprowadzone w dogodnym dla Państwa terminie i formule zdalnej lub stacjonarnie w wybranej lokalizacji.

 

Wysyłając wiadomość za pośrednictwem formularza kontaktowego wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych zgodnie z obowiązująca na stronie
Polityką Prywatności.

Nasi Klienci